Izjava o privatnostiDANTEH poštuje privatnost svojih korisnika. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, DANTEH neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom. DANTEH može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja usluga (isključivo podaci o računalu i podaci o davatelju Internet usluga). Ove podatke DANTEH koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao uslugu.

DANTEH se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika, osim u slučaju teškog kršenja općih uvjeta poslovanja ili nezakonitih aktivnosti korisnika. DANTEH se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. DANTEH i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.DANTEH informacijske tehnologije, Marsonia web hosting